Guidance

Competition and Markets Authority Welsh language scheme / Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

How the CMA will treat the English and Welsh languages equally when providing public services in Wales. / Sut y bydd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.