Guidance

Competition and Markets Authority Welsh language scheme / Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

How the CMA will treat the English and Welsh languages equally when providing public services in Wales. / Sut y bydd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Documents

Welsh language scheme

Cynllun yr Iaith Gymraeg

Details

The Welsh Language Act 1993 requires all public bodies to prepare and adopt a Welsh language scheme.

The Competition and Markets Authority’s (CMA) Welsh language scheme has been approved by the Welsh Language Commissioner and was formally adopted on 18 March 2015.

This scheme sets out what the CMA does to make sure the English and Welsh languages are treated equally when we provide public services in Wales.

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus baratoi a mabwysiadu cynllun iaith Gymraeg.

Mae Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiynydd Iaith ac fe’i mabwysiadwyd yn ffurfiol ar 18 Mawrth 2015.

Mae’r cynllun hwn yn nodi’r hyn y mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn ei wneud i sicrhau bod yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal pan fyddwn yn darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Published 24 April 2015