Ffurflen

Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer un neu fwy o blant

Llenwch y ffurflen CH2 i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer hyd at 2 o blant, a’r ffurflen CH2(CS) i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer mwy na 2 o blant.

Dogfennau

Hawlio Budd-dal Plant (ffurflen (CH2) argraffu a llenwi)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Budd-dal Plant: Cael eich hawliad yn iawn (CH2 Nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (ffurflen gais ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS))

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch ffurflen CH2 i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer hyd at 2 o blant.

Os ydych yn hawlio ar gyfer mwy na 2 o blant, defnyddiwch ffurflen CH2 (CS).

Y ffurflen ar y sgrin

Gallwch lenwi’r ffurflen ar y sgrin, a’i hargraffu a’i hanfon i CThEM, ynghyd â thystysgrif geni unrhyw blentyn yr ydych yn hawlio ar ei gyfer. Mae’r ffurflen hon yn cynnwys help i’w llenwi.

Os ydych yn defnyddio Windows ac yn profi anawsterau i gael at y ffurflen i’w llenwi ar y sgrin, gallwch:

 • defnyddio botwm dde’r llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen a dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
 • cadw’r ffurflen ar eich cyfrifiadur
 • ewch i’r ffolder dogfennau lle rydych wedi cadw’r ffurflen
 • defnyddiwch fotwm dde’r llygoden i glicio ar y ffurflen sydd wedi’i chadw
 • dewiswch agor gyda Adobe Reader i agor y ffurflen

Os ydych yn defnyddio Mac gallwch:

 • defnyddio botwm dde’r llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen a dewis ‘Save linked file as’
 • cadw’r ffurflen ar eich cyfrifiadur
 • ewch i’r ffolder dogfennau lle rydych wedi cadw’r ffurflen
 • defnyddiwch fotwm dde’r llygoden i glicio ar y ffurflen sydd wedi’i chadw
 • dewiswch agor gyda Adobe Reader i agor y ffurflen

Os nad yw’r ffurflen yn agor o hyd, cysylltwch â’r ddesg gymorth Gwasanaethau Ar-lein i gael rhagor o help.

Y ffurflenni argraffu a llenwi

Os na allwch ddefnyddio’r ffurflen ar y sgrin, defnyddiwch y fersiwn ‘argraffu a llenwi’. Bydd yn rhaid i chi argraffu’r fersiwn hon a’i llenwi â llaw.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Budd-dal Plant: gwybodaeth am hawlio Arweiniad ar bwy all gael Budd-dal Plant, a sut a phryd i hawlio.

Published 11 April 2014
Last updated 6 April 2021 + show all updates
 1. Guidance has been updated to include English and Welsh versions of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated for 2021 to 2022 tax year changes.

 2. English and Welsh versions of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated for 2020 to 2021 tax year changes.

 3. Welsh translation has been added.

 4. Address label added to English and Welsh print and post vesion of the form.

 5. English and Welsh versions of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated for 2019 to 2020 tax year changes.

 6. Added translation

 7. Guidance on how to access the fill in on screen form has been updated.

 8. Added translation

 9. A new question 41 has been added and the 'Documents you may need to send us' and 'What you need to do now' sections have been updated on the CH2 form.

 10. This guidance has been updated to reflect 2017 to 2018 forms with new tax year changes effective from 6 April 2017.

 11. Address label (CH3) attached to bottom of Child Benefit claim form (CH2): print then complete pdf.

 12. English and Welsh version of form CH2 and CH2 Notes have been updated to reflect new tax year changes.

 13. English and Welsh version of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated to reflect new tax year changes.

 14. The CH3 address label on the CH2 has been adjusted so it's now on 1 page.

 15. The 2015 to 2016 form has been added to this page.

 16. New versions of forms Child Benefit claim form (CH2): print then complete and Child Benefit: getting your claim right (CH2 Notes).

 17. Added translation