Ffurflen

Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer un neu fwy o blant

Llenwch y ffurflen CH2 i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer hyd at 2 o blant, a’r ffurflen CH2(CS) i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer mwy na 2 o blant.

Dogfennau

Hawlio Budd-dal Plant (ffurflen (CH2) argraffu a llenwi)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hawlio Budd-dal Plant (ffurflen (CH2) argraffu a llenwi)").

Budd-dal Plant: Cael eich hawliad yn iawn (CH2 Nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Budd-dal Plant: Cael eich hawliad yn iawn (CH2 Nodiadau)").

Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (ffurflen gais ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS))

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (ffurflen gais ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS))").

Manylion

Os ydych yn hawlio am fwy na 2 o blant, dylech hefyd ddefnyddio’r ffurflen Hawlio Budd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS)).

Y ffurflen ar y sgrin

Gallwch lenwi’r ffurflen ar y sgrin, a’i hargraffu a’i hanfon i CThEM, ynghyd â thystysgrif geni unrhyw blentyn yr ydych yn hawlio ar ei gyfer. Mae’r ffurflen hon yn cynnwys help i’w llenwi.

Y ffurflenni argraffu a llenwi

Os na allwch ddefnyddio’r ffurflen ar y sgrin, defnyddiwch y fersiwn ‘argraffu a llenwi’. Bydd yn rhaid i chi argraffu’r fersiwn hon a’i llenwi â llaw.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’i ffurflenni nad ydynt yn dibynnu ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn sicrhau y bydd y ffurflen yn lawrlwytho neu’n agor yn Adobe Reader:

 • pa bynnag borwr rydych yn ei ddefnyddio, adolygwch eich gosodiadau fel mai Adobe Reader yw’r rhaglen ddiofyn ar gyfer agor dogfennau PDF
 • dylai defnyddwyr Windows ddefnyddio botwm dde eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
 • dylai defnyddwyr Mac gwasgu ochr dde eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save linked file as’
 • cadw’r ffurflen - argymhellir eich plygell dogfennau
 • gallwch agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os nad yw’r ffurflen yn agor o hyd, cysylltwch â’r ddesg gymorth Gwasanaethau Ar-lein i gael rhagor o help.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Budd-dal Plant: gwybodaeth am hawlio
Arweiniad ar bwy all gael Budd-dal Plant, a sut a phryd i hawlio.

Published 11 Ebrill 2014
Last updated 3 Hydref 2018 + show all updates
 1. Added translation
 2. A new question 41 has been added and the 'Documents you may need to send us' and 'What you need to do now' sections have been updated on the CH2 form.
 3. This guidance has been updated to reflect 2017 to 2018 forms with new tax year changes effective from 6 April 2017.
 4. Address label (CH3) attached to bottom of Child Benefit claim form (CH2): print then complete pdf.
 5. English and Welsh version of form CH2 and CH2 Notes have been updated to reflect new tax year changes.
 6. English and Welsh version of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated to reflect new tax year changes.
 7. The CH3 address label on the CH2 has been adjusted so it's now on 1 page.
 8. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
 9. New versions of forms Child Benefit claim form (CH2): print then complete and Child Benefit: getting your claim right (CH2 Notes).
 10. Added translation