Ffurflen

Gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer un neu fwy o blant

Gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer un neu fwy o blant (ffurflen CH2), defnyddiwch y ffurflen ychwanegol os ydych yn gwneud cais am fwy na 2 o blant.

Dogfennau

Gwneud cais am Fudd-dal Plant (ffurflen (CH2) argraffu a llenwi)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwneud cais am Fudd-dal Plant (ffurflen (CH2) argraffu a llenwi)").

Cael eich cais am Fudd-dal Plant yn iawn (CH2 Nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cael eich cais am Fudd-dal Plant yn iawn (CH2 Nodiadau)").

Gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (ffurflen gais ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS))

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer plant ychwanegol (ffurflen gais ar gyfer plant ychwanegol (CH2 (CS))").

Manylion

Defnyddiwch ffurflen CH2 er mwyn gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer un neu fwy o blant.

Y ffurflen ar y sgrin

Gallwch lenwi’r ffurflen ar y sgrin ond mae’n rhaid i chi ei hargraffu a’i hanfon at Gyllid a Thollau EM, ynghyd â thystysgrif geni unrhyw blentyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Mae’r ffurflen hon yn cynnwys help i’w llenwi.

Y ffurflenni argraffu a llenwi

Os na allwch ddefnyddio’r ffurflen ar y sgrin, defnyddiwch y fersiwn ‘argraffu ac yna llenwi’. Bydd yn rhaid i chi argraffu’r fersiwn hwn a’i lenwi â llaw. Defnyddiwch y Budd-dal Plant: cael eich cais yn iawn (CH2 Nodiadau) i gael help gyda’r ffurflen hon.

Os ydych yn gwneud cais am fwy na 2 o blant, defnyddiwch dudalen barhad y Ffurflen Gais Budd-dal Plant: plant ychwanegol (CH2 (CS)).

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’u ffurflenni nad ydynt yn ddibynnol ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn sicrhau y bydd y ffurflen yn lawrlwytho neu’n agor yn Adobe Reader:

 • pa bynnag borwr rydych yn ei ddefnyddio, adolygwch eich gosodiadau fel mai Adobe Reader yw’r rhaglen ddiofyn ar gyfer agor dogfennau PDF
 • dylai defnyddwyr Windows ddefnyddio botwm dde eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
 • dylai defnyddwyr Mac gwasgu ochr dde eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis “Save linked file as”
 • cadw’r ffurflen - argymhellir eich plygell dogfennau
 • gallwch agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os nad yw’r ffurflen yn agor o hyd, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein i gael rhagor o help.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Budd-dal Plant: gwybodaeth am wneud cais
Arweiniad ar bwy all gael Budd-dal Plant, a sut a phryd i wneud cais.

Published 11 Ebrill 2014
Last updated 6 Ebrill 2017 + show all updates
 1. This guidance has been updated to reflect 2017 to 2018 forms with new tax year changes effective from 6 April 2017.
 2. Address label (CH3) attached to bottom of Child Benefit claim form (CH2): print then complete pdf.
 3. English and Welsh version of form CH2 and CH2 Notes have been updated to reflect new tax year changes.
 4. English and Welsh version of form CH2, CH2 Notes and CH2 (CS) have been updated to reflect new tax year changes.
 5. The CH3 address label on the CH2 has been adjusted so it's now on 1 page.
 6. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
 7. New versions of forms Child Benefit claim form (CH2): print then complete and Child Benefit: getting your claim right (CH2 Notes).
 8. Added translation