FOI release

Barnett Formula correspondence 2005 to 2010

Wales Office response to Freedom of Information request for all ministerial documentation relating to the Barnett Formula, 2005 to 2010.

Document

Detail

We were asked for all correspondence (including letters, emails and minutes of meetings) to and from the Wales Office and the Treasury (including all Ministers, Secretary of State and Officials) relating to the Barnett Formula between May 2005 to May 2010.

The information is attached

The Freedom of Information (FOI) Act gives the public the right to ask any public body for all the information they have on any subject. The organisation must provide this information within a month, unless they have a valid reason not to.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i’r cyhoedd ofyn i unrhyw gorff cyhoeddus am yr holl wybodaeth sydd ganddynt ar unrhyw bwnc. Rhaid i’r cwmni ddarparu’r wybodaeth hon cyn pen mis, oni bai bod ganddynt reswm dilys dros fethu â gwneud hynny.