Policy paper

Báo cáo Nghiên cứu - Khảo sát mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của tổ chức, công dân trên báo chí

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Báo cáo Nghiên cứu - Khảo sát mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của tổ chức, công dân trên báo chí