Guidance

Awdurdodi amlosgi unigolyn sydd wedi marw (10)

Ffurflen er mwyn i ganolwyr meddygol awdurdodi amlosgi corff unigolyn sydd wedi marw.

Documents

Details

Rhaid i ganolwyr meddygol lenwi’r ffurflen hon.

Mae’r ffurflen yn cadarnhau bod:

  • yr amlosgiad yn bodloni’r rheoliadau
  • yr ymholiad neu’r archwiliad a wnaed gan yr unigolion a roddodd y tystysgrifau perthnasol yn ddigonol
  • y ffeithiau ac achos y farwolaeth wedi’u cytuno, neu fod crwner wedi agor cwest

Dylid lawrlwytho’r ffeil hon i’w chwblhau gan ddefnyddio rhaglen fel Adobe Acrobat.

Published 20 April 2018