คู่มือ

การยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

หากท่านพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือลาว เรามีคำแนะนำซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่เหมาะสมกับท่านและวิธีการยื่นคำร้องวีซ่า

Published 14 กุมภาพันธ์ 2014
Last updated 3 เมษายน 2014 + show all updates
  1. Update of contact information.
  2. Added translation