Caffael yn Land Registry

Sut rydym yn defnyddio cyflenwyr allanol ar gyfer nwyddau a gwasanaethau.

Delio â’r Gofrestrfa Tir

Rydym yn hysbysebu ein contractau ar contracts finder lle y bo’n briodol.

Yn ogystal â llunio ein contractau ein hunain, rydym yn defnyddio contractau fframwaith a sefydlwyd gan adrannau eraill y llywodraeth sydd eisoes wedi bod trwy’r broses gystadlu a thendro. Rydym yn defnyddio cytundebau fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron yn rheolaidd hefyd. CCS yw partner caffael cenedlaethol holl wasanaethau cyhoeddus y DU ac mae’n rhan o’r Grŵp Effeithlonrwydd a Diwygio o fewn Swyddfa’r Cabinet.

Cerdyn caffael y Llywodraeth

Mae cerdyn caffael y Llywodraeth (GPC) yn galluogi deiliaid i dalu am archebion heb fynd trwy’r broses archebu a thalu dwys traddodiadol.

Y GPC yw’r dull prynu a thalu a ffefrir gan y Gofrestrfa Tir ar gyfer trafodion gwerth isel. Lle na ellir ei ddefnyddio, prosesir archebion prynu trwy ein system gwybodaeth busnes.

Cysylltu

Cysylltwch â’n prif swyddog caffael gydag unrhyw ymholiadau ynghylch ein gweithdrefn gaffael.

Ebost: tim.leaver@landregistry.gov.uk
Ffôn: 0300 006 4173

Tim Leaver
Prif Swyddog Caffael
Seaton Court
2 William Prance Road
Plymouth
PL6 5WS