Caffael yn HM Land Registry

Sut rydym yn defnyddio cyflenwyr allanol ar gyfer nwyddau a gwasanaethau.

Delio â Chofrestrfa Tir EM

Rydym yn hysbysebu ein contractau ar contracts finder lle y bo’n briodol.

Yn ogystal â llunio ein contractau ein hunain, rydym yn defnyddio contractau fframwaith a sefydlwyd gan adrannau eraill y llywodraeth sydd eisoes wedi bod trwy’r broses gystadlu a thendro. Rydym yn defnyddio cytundebau fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron yn rheolaidd hefyd. Gwasanaethau Masnachol y Goron yw partner caffael cenedlaethol holl wasanaethau cyhoeddus y DU.

Cerdyn caffael y Llywodraeth

Mae cerdyn caffael y Llywodraeth (GPC) yn galluogi deiliaid i dalu am archebion heb fynd trwy’r broses archebu a thalu dwys traddodiadol.

Y GPC yw’r dull prynu a thalu a ffefrir gan Gofrestrfa Tir EM ar gyfer trafodion gwerth isel. Lle na ellir ei ddefnyddio, prosesir archebion prynu trwy ein system gwybodaeth busnes.

Cysylltu

Cysylltwch â’n prif swyddog caffael gydag unrhyw ymholiadau ynghylch ein gweithdrefn gaffael.

Ebost: Olivia.Thomson@landregistry.gov.uk

Olivia Thomson
Trafalgar House,
1 Bedford Park,
Croydon
CR0 2AQ