Ein defnydd o egni

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am faint o ynni mae ein pencadlys yn ei ddefnyddio i wneud ein gweithrediadau a gwariant yn fwy tryloyw.