Amdanom ni

Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn helpu i sbarduno twf, cyfoethogi bywydau a hyrwyddo Prydain dramor. Rydym yn diogelu ac yn hyrwyddo ein treftadaeth ddiwylliannol ac artistig ac yn helpu busnesau a chymunedau i dyfu drwy fuddsoddi mewn arloesi a thynnu sylw at Brydain fel lle gwych i ymweld ag ef. Rydym yn helpu i roi mantais unigryw i'r DU ar y llwyfan byd-eang, gan ymdrechu i sicrhau llwyddiant economaidd.

Blaenoriaethau

Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys:

  • tyfu’r economi
  • cysylltu’r DU
  • annog cyfranogiad
  • cynnal rhagoriaeth a hyrwyddo Prydain
  • cefnogi ein cyfryngau
  • sicrhau cyfrifoldeb cymdeithasol

Darllenwch ein Cynllun adrannau unigol i gael rhagor o fanylion am bob blaenoriaeth.

Pwy ydym ni

Mae gennym tua 900 o staff yn gweithio i’r DCMS, ond mae’r rhan fwyaf o’r gwaith y mae pobl yn ei gysylltu â ni’n waith a wneir gan y 43 o gyrff cyhoeddus sy’n ein cefnogi.

Mae ein pencadlys yn Llundain.

Gwybodaeth gorfforaethol

Gael gafael ar ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi’n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cael gweld ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Publication scheme. Mae ein Personal information charter yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.