Stori newyddion

Bydd Ysgrifennydd Cymru yn cyfarfod â Steve Messham, a gafodd ei gam-drin pan oedd yn blentyn

Bydd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn cyfarfod a Mr Steve Messham i drafod y pryderon a gododd yn y rhaglen Newsnight a ddarlledwyd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn cyfarfod a Mr Steve Messham i drafod y pryderon a gododd yn y rhaglen Newsnight a ddarlledwyd ddydd Gwener (2 Tachwedd 2012).

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru:

“Rwy’n falch bod Mr Messham wedi dod ymlaen ac edrychaf ymlaen at gyfarfod ag ef yfory.

“Rwyf wedi siarad a Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru heddiw, a byddaf yn cyfarfod ag ef yn ddiweddarach yn yr wythnos.”

Cyhoeddwyd ar 5 November 2012