Stori newyddion

Ysgrifennydd Gwladol yn croesawu trwydded amgylcheddol gorsaf bŵer Sir Benfro

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad a wnaed heddiw, sef bod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhoi…

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad a wnaed heddiw, sef bod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhoi trwydded amgylcheddol i’r orsaf bŵer nwy yn Sir Benfro. Mae’n newyddion gwych i’r economi lleol oherwydd golyga’r orsaf fuddsoddiad o tua biliwn o bunnoedd, sy’n wir ei angen yng Nghymru, a bydd tair miliwn o gartrefi’n cael budd o’r ynni lleol. Mae Cymru’n chwarae ei rhan yn diogelu isadeiledd ynni’r Deyrnas Unedig i’r dyfodol, ac rwy’n hyderus y bydd asesiadau Asiantaeth yr Amgylchedd yn sicrhau fod yr amgylchedd lleol yn cael ei gwarchod”.