Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu prynwr i Peacocks

Wrth ymateb i’r newyddion bod cwmni ffasiwn Peacocks wedi cael ei brynu gan Edinburgh Woollen Mill ar ol bod yn nwylo’r gweinyddwyr, dywedodd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Wrth ymateb i’r newyddion bod cwmni ffasiwn Peacocks wedi cael ei brynu gan Edinburgh Woollen Mill ar ol bod yn nwylo’r gweinyddwyr, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Rwy’n falch eu bod wedi gallu dod o hyd i brynwr i Peacocks. Bydd hyn yn sicrhau bod gan y cwmni ffordd ymlaen gynaliadwy, a bydd miloedd o swyddi’n cael eu diogelu. Mae’r prynu yn arwydd o ddechrau newydd i’r cwmni ac i nifer o’r cyflogeion, ond caf ar ddeall y bydd rhai swyddi’n diflannu yn anffodus.

“Mae’r Llywodraeth yn dal i ganolbwyntio ar greu’r amodau priodol ar gyfer twf economaidd, ac rwyf yn hyderus y bydd Cymru’n dal yn lle cystadleuol i wneud busnes.”

Cyhoeddwyd ar 22 February 2012