Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu lle Diwydiant Llechi Gogledd Cymru ar restr Treftadaeth y Byd y DU

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu cynnwys Diwydiant Llechi Gogledd Cymru ar restr fer y DU o geisiadau am statws Treftadaeth…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu cynnwys Diwydiant Llechi Gogledd Cymru ar restr fer y DU o geisiadau am statws Treftadaeth y Byd UNESCO.

Heddiw (dydd Mawrth 22 Mawrth), cyhoeddodd John Penrose, y Gweinidog dros Dwristiaeth a Threftadaeth, fod Diwydiant Llechi Gogledd Cymru yn un o’r 11 ymgeisydd terfynol yn rhestr amodol newydd y DU o enwebiadau posibl ar gyfer statws treftadaeth y byd.

Meddai Mrs Gillan, a fu’n ymweld a’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn Llanberis yr haf diwethaf: “Mae’r diwydiant llechi wedi chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o lunio tirwedd ac economi Gogledd Cymru ers y 19eg Ganrif. Mae’r ffaith bod y diwydiant wedi’i gynnwys ar y rhestr fer yn cydnabod pa mor bwysig ydyw i dwristiaeth Cymru, a bydd yn hybu twristiaeth yn yr ardal yn ystod yr haf sydd i ddod.

“Mae twristiaeth yn hollbwysig i economi Gogledd Cymru, gan sicrhau incwm hyd at £1.8 biliwn i’r ardal a chefnogi tua 37,000 o swyddi. Byddai statws treftadaeth yn helpu i ddangos i’r byd yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig - o ardaloedd o harddwch eithriadol i dreftadaeth ddiwydiannol ddramatig.”

Published 22 March 2011