Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu cynllun profiad gwaith newydd i bobl ifanc sy’n chwilio am swydd

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu menter newydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i helpu pobl ifanc yng Nghymru i…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu menter newydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i helpu pobl ifanc yng Nghymru i gael lleoliadau profiad gwaith er mwyn rhoi hwb i’w hyder a’u cyflogadwyedd.

Bydd y cynllun newydd a gafodd ei lansio gan Chris Grayling, y Gweinidog dros Gyflogaeth, heddiw (dydd Llun, 24 Ionawr) yn cyfateb pobl ifanc ddi-waith, rhwng 18 a 21 oed, a chyflogwyr i gael hyd at wyth wythnos o brofiad gwaith.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae profiad gwaith yn meithrin hyder a chyflogadwyedd pobl ifanc sy’n chwilio am waith. Ym marchnad swyddi gystadleuol iawn Cymru heddiw, mae gan ymgeiswyr ifanc sydd a phrofiad o waith gyfle gwell i sicrhau cyflogaeth barhaol.

“Wrth ymweld a sir y Fflint wythnos diwethaf cefais gyfle i gwrdd a myfyrwyr a phrentisiaid a oedd yn elwa o’r cysylltiadau hyfforddiant rhwng Toyota a Choleg Glannau Dyfrdwy. Cefais hefyd gyfle i gwrdd a chyflogwyr sector preifat yng Nghanolfan Byd Gwaith Shotton sy’n darparu profiad gwaith, cefnogaeth sgiliau ac sy’n creu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer y gweithlu lleol.  

“Yng Nghymru mae gennym bron i hanner miliwn o bobl yr ystyrir eu bod yn Economaidd Anweithgar ac mae cynifer ag un plentyn o bob pump yn cael eu magu mewn teuluoedd lle nad oes yr un rhiant na’r llall yn gweithio. Heb sgiliau, hyder a modelau rol cadarnhaol, bydd y bobl ifanc hyn yn aros wedi’u dal mewn cylch o ddiwylliant budd-daliadau a fydd yn falltod ar Gymru am genedlaethau i ddod.

“Mae’r Llywodraeth glymblaid wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth a Llywodraeth Cynulliad Cymru i arfogi’r rheini sy’n chwilio am swyddi a’r sgiliau a’r doniau y mae eu hangen er mwyn ailymuno a’r gweithle. Mae’n hanfodol ein bod yn creu cyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru er mwyn iddynt allu ychwanegu at eu CV a datblygu sgiliau a phrofiadau newydd yn y gweithle a phrofi i’r teuluoedd hynny sy’n dibynnu ar fudd-daliadau, bod gwaith yn talu.”

Dan y fenter newydd, bydd pobl ifanc yn cael cymryd rhan mewn hyd at wyth wythnos o brofiad gwaith, er mwyn iddynt gael cyfnod iawn mewn busnes, gan ennill profiad gwerthfawr, cael rhywbeth gwerthfawr i’w roi ar eu CV a rhoi gwerth go iawn i’r cyflogwr. Dan yr hen system, dim ond hyd at bythefnos o brofiad gwaith roedd pobl yn ei gael. Os oeddent yn ceisio gwneud mwy, gallent golli eu budd-daliadau. Bydd pobl ifanc rhwng 18 a 21 oed yn cael eu cyfateb gan y Ganolfan Byd Gwaith a chyflogwyr sy’n chwilio am bobl i gymryd rhan mewn profiad gwaith. Bydd staff arbenigol yn y Ganolfan Byd Gwaith yn gweithio gyda busnesau i chwilio am y cyfleoedd profiad gwaith gorau.

Published 24 January 2011