Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu cynllun moderneiddio Network Rail i Gymru

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi croesawu cyhoeddi cynlluniau busnes strategol Network Rail heddiw [dydd Mawrth 8fed Ionawr…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi croesawu cyhoeddi cynlluniau busnes strategol Network Rail heddiw [dydd Mawrth 8fed Ionawr 2013]. Mae’r cynllun yn cadarnhau y bydd bron i £1bn yn cael ei fuddsoddi yn rhwydwaith rheilffyrdd Cymru dros y 5 mlynedd nesaf, gyda Network Rail hefyd yn cyflwyno ei strategaeth moderneiddio 10 mlynedd ar gyfer y rhwydwaith cyfan ledled Cymru.  

Yn y buddsoddiad mwyaf a welodd rhwydweithiau rheilffyrdd Cymru ers oes Fictoria, mae Network Rail hefyd wedi ymrwymo i ail-signalu rheilffyrdd ar draws Cymru, gan ddechrau gyda’r llwybrau o’r Fflint i Landudno ac o Gasnewydd i Amwythig. Bydd hyn yn golygu siwrneiau cynt rhwng Gogledd a De Cymru, gan leihau costau a chynyddu capasiti ar gyfer teithwyr.   

Dywedodd David Jones:  

“Mae rhwydwaith rheilffyrdd modern yng Nghymru yn hollbwysig ar gyfer tyfu ein heconomi ac rwyf yn falch bod Network Rail, y mae gennyf berthynas agos a nhw, wedi cadarnhau eu rhaglen moderneiddio 10 mlynedd ar gyfer Cymru heddiw.  

“A minnau yn rhywun a fydd yn defnyddio trenau’n rheolaidd, gwn fod ail-signalu nifer o reilffyrdd ledled Cymru yn newyddion da i bob teithiwr ac rwyf yn arbennig o falch mai’r cysylltiadau pwysig rhwng y gogledd a’r de fydd rhai o’r cyntaf i gael eu huwchraddio. Mae’r ail-signalu rhwng Casnewydd ac Amwythig hefyd yn nodi dechrau’r rhaglen adeiladu i drydaneiddio prif reilffordd De Cymru a gyhoeddwyd gennym y llynedd.  

Rydym yn croesawu’r cadarnhad y bydd y prif lwybr rhwng Llundain a Chaerdydd yn cael ei drydaneiddio erbyn 2018, gan leihau amseroedd teithio a helpu i wneud Cymru yn lle mwy deniadol i fyw a chynnal busnes.   

Nodiadau i Olygyddion:  

1. I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Busnes Strategol Network Rail http://www.networkrail.co.uk/publications/strategic-business-plan-for-cp5/

Published 8 January 2013