Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r ystadegau diweddaraf ar y farchnad lafur

Mae Cheryl Gillan, yr Ysgrifennydd Gwladol, wedi croesawu’r Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod lefel…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, yr Ysgrifennydd Gwladol, wedi croesawu’r Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod lefel cyflogaeth yng Nghymru wedi codi 10,000 a bod lefel anweithgarwch economaidd Cymru wedi disgyn 13,000 ers y chwarter blaenorol.

Roedd lefel cyflogaeth yng Nghymru ar gyfer Hydref-Rhagfyr 2010 wedi codi i 1.335m ac roedd y lefel anweithgarwch economaidd wedi disgyn i 492,000 dros yr un cyfnod.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’r sefyllfa gyflogaeth yng Nghymru yn dal i fod yn ansicr ond mae’n galonogol gweld cwmniau megis JCB yn Wrecsam, lle bum i a’r Canghellor ar ymweliad yr wythnos diwethaf, unwaith eto yn recriwtio ac yn llofnodi contractau newydd. Mae’n braf gweld bod pethau’n gwella i nifer o gwmniau yng Nghymru. Wrth gwrs, er ein bod yn croesawu’r ffigurau hyn ar gyflogaeth a chyfraddau anweithgarwch economaidd yng Nghymru, rhaid i ni beidio a gorffwys ar ein rhwyfau gan eu bod yn atgyfnerthu bod angen bod yn gyson wyliadwrus a bod angen cydweithredu ar draws Llywodraethau i wneud yn siŵr ein bod yn cynyddu cyfleoedd i gynnal a chreu cyflogaeth yng Nghymru.”

Published 16 February 2011