Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu buddsoddiad gwerth £53 miliwn gan Tata yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu buddsoddiad gwerth £53 miliwn a gyhoeddwyd heddiw gan Tata Steel i leihau’r ynni…

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu buddsoddiad gwerth £53 miliwn a gyhoeddwyd heddiw gan Tata Steel i leihau’r ynni allanol a ddefnyddir ac i wella cynaliadwyedd gwaith dur yng Nghymru yn ei safle ym Mhort Talbot.

Dywedodd Mrs Gillan: “Fel un o’r cyflogwyr mwyaf yng Nghymru, mae’r buddsoddiad diweddaraf hwn o £53 miliwn yn newyddion gwych i ddyfodol hirdymor Tata yng Nghymru. Mae hefyd yn bleidlais o hyder yn y gweithlu profiadol ac ymroddedig ym Mhort Talbot ac yn economi Cymru yn gyfan.

“Mae hefyd yn newyddion da i’r amgylchedd oherwydd bydd y gofynion pŵer allanol ym Mhort Talbot yn gostwng 15 y cant o ganlyniad i’r system oeri newydd. Mae hynny’n ddigon i bweru hyd at 20,000 o gartrefi, a bydd yn helpu i wneud safle Tata yn fwy hunangynhaliol o ran ynni.

“Rydw i wedi ymweld a safle Port Talbot ddwywaith dros y flwyddyn ddiwethaf fel Ysgrifennydd Cymru, y tro diwethaf gyda Vince Cable, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, ac mae arweinyddiaeth ac ymroddiad  y rheolwyr a’r gweithwyr yn Tata bob amser wedi creu argraff arnaf.”

Mae Tata wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno system oeri newydd i’r broses Gwneud Dur gan ddefnyddio Ocsigen (Basic Oxygen Steelmaking) a fydd yn cynhyrchu stem, a bydd y stem hwn yn ei dro yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan.  Bydd y gostyngiad yn yr ynni a ddefnyddir yn golygu bod cynhyrchu dur yng Nghymru yn dod yn broses fwy cynaliadwy. Byddai’r 10MW o ynni a gaiff ei arbed yn ddigon i bweru oddeutu 20,000 o gartrefi.

Dywed Tata y bydd prif waith y prosiect yn cael ei wneud yn ail hanner y flwyddyn nesaf, ochr yn ochr a gwaith ail-adeiladu ffwrnais chwyth rhif 4 (gwerth £185 miliwn) a gyhoeddwyd gan Tata Steel wyth mis yn ol.  Daw’r buddsoddiad hefyd ar ol y prosiect Adennill Ynni safle BOS (gwerth £60 miliwn) a gwblhawyd ym mis Mai y llynedd.