Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu 300 o swyddi newydd wrth i Sharp gynhyrchu mwy o baneli solar yn Wrecsam

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, yn croesawu cyhoeddiad Sharp eu bod am greu 300 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru, wrth i’r cwmni gynhyrchu…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, yn croesawu cyhoeddiad Sharp eu bod am greu 300 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru, wrth i’r cwmni gynhyrchu mwy o baneli solar arloesol yn ei ffatri ger Wrecsam.

Heddiw, cyhoeddodd Sharp y bydd yn cynyddu ei weithlu yn Llai i 1,100 fel rhan o gynllun £30 miliwn i ehangu’r safle. Bydd y buddsoddiad yn golygu y bydd yn cynhyrchu bron i ddwbl nifer y paneli ffotofoltaig y mae’n eu cynhyrchu ar hyn o bryd, gan gynhyrchu 3,000 o baneli ychwanegol bob dydd. Bydd academi sgiliau hyfforddi newydd ar y safle hefyd yn hyfforddi bron i 50 o osodwyr paneli solar bob mis.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae hyn yn newyddion da i ogledd ddwyrain Cymru. Mae penderfyniad Sharp i ehangu nifer y paneli ffotofoltaig y mae’n eu cynhyrchu yn Llai yn dangos cryn hyder yn sgiliau a brwdfrydedd y gweithlu yng Nghymru.

“Yn ystod fy ymweliad a safle Sharp yn Llai yr haf diwethaf, gwelais a’m llygaid fy hun sut roedd y safle eisoes wedi’i sefydlu fel canolfan arloesedd a rhagoriaeth ar gyfer technoleg ffotofoltaig yn Ewrop. Ar ol trafod ei botensial, rwy’n falch y bydd cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar yr enw da hwnnw ac yn galluogi mwy o weithwyr yng Ngogledd Cymru i rannu twf a llwyddiant Sharp.

“Mae sefydlu’r academi hyfforddi ar y safle yn enghraifft arall o sut mae cyflogwyr y sector preifat, fel Sharp, yn hollbwysig er mwyn creu swyddi newydd a buddsoddi mewn darparu sgiliau i’r gweithlu lleol. Yr wythnos diwethaf, gwelais sut roedd Toyota ac Airbus yn gweithio mewn partneriaeth a Choleg Glannau Dyfrdwy i greu gweithlu medrus, o safon uchel yng Nghymru. Mae’r enghraifft amlwg hon o dwf yn y sector preifat yn arwydd o’r hyn y mae ei angen ar Gymru i sicrhau economi ffyniannus yn y dyfodol.”

Published 27 January 2011