Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn estyn ei chydymdeimlad i Lysgennad Siapan

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ysgrifennu’n bersonol, ac ar ran pobl Cymru, at Lysgennad Siapan i fynegi ei chydymdeimlad…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ysgrifennu’n bersonol, ac ar ran pobl Cymru, at Lysgennad Siapan i fynegi ei chydymdeimlad yn dilyn y daeargryn heddiw a’r tsunami a achoswyd ganddo.

Dywedodd Mrs Gillan fod effaith ddinistriol y trychineb naturiol ar Siapan a’i phobl yn sobor.

Gan fod Siapan yn gyflogwr allweddol yng Nghymru, dywedodd Mrs Gillan ei bod hi, a gweddill Cymru, yn meddwl ac yn gweddio dros Siapan yn dilyn y digwyddiad trasig hwn.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Â chalon drom y clywais y newyddion am y dinistr a achoswyd gan y trychineb naturiol hwn.  Rydym yn meddwl am bobl Siapan ar yr adeg anodd hwn.”

Cyhoeddwyd ar 11 March 2011