Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn gweld arloesedd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi gweld sut mae cyfleuster ymchwil feddygol sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol yn helpu cwmniau…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

cg-ils-swansea-07-06-10-web.JPGMae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi gweld sut mae cyfleuster ymchwil feddygol sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol yn helpu cwmniau uchel eu proffil i ddatblygu’r gwasanaethau a’r cynnyrch meddygol diweddaraf.

Yn ystod ymweliad a’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gwelodd Mrs Gillan rywfaint o’r cynnyrch a ddatblygir gan gwmniau yn y Sefydliad. Roedd y rhain yn cynnwys cynnyrch wedi’u datblygu gan Boots at ddibenion lleddfu poen, trin y croen, diabetes a heneiddio’n iach.

Cyn mynd i’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd, cafodd Mrs Gillan gyfle i ymweld a gwaith dur Corus ym Mhort Talbot hefyd. 

Meddai Mrs Gillan: “Mae mwy i’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd na datblygu’r cynnyrch meddygol diweddaraf. Mae hefyd yn ymwneud a chreu cyfoeth a swyddi ar gyfer y dyfodol, ac mae hynny’n hwb derbyniol iawn i’r economi leol yn Ne Cymru.

“Mae’r cyfleusterau busnes ac ymchwil feddygol pwrpasol sydd ar gael yn y Sefydliad eisoes wedi denu cwmniau uchel eu proffil megis Boots. Rwy’n siŵr y bydd rhagor o gwmniau sy’n enwog drwy’r byd yn dod i Abertawe pan fydd datblygiad newydd y Sefydliad yn cael ei gwblhau yn ystod hydref 2011. 

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Heddiw, rwyf wedi gweld safle gweithgynhyrchu diwydiannol enfawr a rhai o’r datblygiadau meddygol diweddaraf - pob un ohonynt yn Ne Cymru. Mae hyn yn dangos yr amrywiaeth sydd gennym yng Nghymru o safbwynt diwydiant a’r economi. 

“Wrth weld cynnyrch uwch dechnoleg a blaengar iawn yn cael eu datblygu yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd, yn ogystal a’r gweithgynhyrchu trwm i lawr y lon ym Mhort Talbot, mae’n amlwg bod Cymru yn agor ei drysau i fusnes.” 

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Roedd Prifysgol Abertawe yn falch iawn o groesawu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a chael dangos gweithgarwch ymchwil-ddwys Ysgol Feddygaeth y Brifysgol, sy’n cefnogi economi wybodaeth fodern De-orllewin Cymru.

“Yn ystod y daith, bu tim amlddisgyblaethol o ymchwilwyr yn amlinellu’r cynlluniau i uwchraddio ein gweithgareddau ymchwil yn ddramatig er mwyn creu un o’r prosiectau economi wybodaeth trawsffurfiol mwyaf yn Ewrop.”

Cyhoeddwyd ar 7 June 2010