Stori newyddion

Ysgrifennydd Gwladol Cymru'n ymateb i cyhoeddiad diogelu cyllid S4C.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi nodi bod diogelu cyllid S4C yn arwydd sylweddol bod Llywodraeth y DU yn cefnogi’r darlledwr Cymraeg yn gadarn.

Wales Office
Wales Office

Wrth wneud y cyhoeddiad dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

Mae’r cyhoeddiad heddiw’n atgyfnerthu ymrwymiad y Llywodraeth i wasanaeth teledu Cymraeg cryf ac annibynnol.

Yn ddi-os, mae S4C wedi gwneud cyfraniad aruthrol i’r diwydiant creadigol yng Nghymru, ac yn allweddol iawn, i hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Yn wir, dyma’r unig sianel Gymraeg yn y byd.

Rwy’n falch iawn bod y Canghellor wedi cydnabod pa mor bwysig yw S4C i bobl Cymru, a’i fod wedi gallu sicrhau’r cyllid ar gyfer 2015/16.

Rwy’n hyderus bod dyfodol disglair i S4C, a bod gan y sianel y sefydlogrwydd a’r sicrwydd sy’n angenrheidiol i fynd o nerth i nerth.

Published 26 Mehefin 2013