Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i Ddatganiad yr Hydref: Bydd mesurau’r DU yn helpu i roi hwb i economi Cymru

Heddiw, 29 Tachwedd, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu Datganiad yr Hydref, sy’n cynnwys £216m ychwanegol i Gymru…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, 29 Tachwedd, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu Datganiad yr Hydref, sy’n cynnwys £216m ychwanegol i Gymru dros y tair blynedd nesaf.

Heddiw, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys y bydd Llywodraeth y DU yn defnyddio arbedion o ganlyniad i wario llai, i fuddsoddi mewn prosiectau seilwaith a chyflwyno mesurau rhyddhau credyd i fusnesau bach a chanolig.

Tynnodd Datganiad yr Hydref sylw hefyd at gynlluniau i ohirio’r cynnydd mewn treth tanwydd, cynnig profiad gwaith i bob person ifanc 18-24 oed sy’n ddi-waith ac sy’n dymuno hynny o dan y Contract Ieuenctid a chynnydd o 5.2% mewn pensiynau, a fydd yn gweld oddeutu 600,000 o bensiynwyr yng Nghymru yn elwa.

Dywedodd Mrs Gillan: “Bydd Datganiad yr Hydref heddiw yn cael effaith gref ar Gymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £216m o gyfalaf yn ychwanegol ac fe fyddwn i’n eu hannog i ddefnyddio’r cyllid ychwanegol i wella cyfleoedd twf.    

“Rydyn ni wedi ymrwymo i adeiladu amgylchedd busnes cryf a sefydlog, ac fel rhan o’r mesurau twf, rydyn ni wedi cyhoeddi y bydd busnesau ledled Cymru yn elwa. Bydd y Cynllun Gwarantu Benthyciad Cenedlaethol yn caniatau i fanciau gynnig benthyciadau am gost is i Fentrau Bach a Chanolig.

“Gan fod Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi’r ardaloedd menter yng Nghymru, rwy’n gobeithio y byddan nhw hefyd yn dilyn Llywodraeth y DU o ran ardrethi busnes, gyda chymorth ychwanegol i fusnesau bach a chanolig.

“Eleni, tynnodd Swyddfa Cymru sylw at bryderon busnesau gwledig ac amaethyddol gydag adroddiad y Tasglu Economi Wledig, felly bydd y newyddion am ohirio chwyddiant yn y dreth tanwydd yn cael ei groesawu. Mae’r un peth yn wir am Gaerdydd yn un o’r 10 dinas cysylltiadau cyflym o ganlyniad i’r Gronfa Band Eang Trefol, sy’n ychwanegol at y £57 miliwn sydd eisoes wedi’i gyhoeddi ar gyfer band eang cyflym iawn ledled Cymru. Mae angen y mesurau hyn ar Gymru, gan eu bod yn cael effaith allweddol ar a yw cymunedau bychan a gwledig am oroesi a bod yn gynaliadwy.

“Mae’r mesurau heddiw, sy’n cynnwys cynnydd o 5.2% ym mhensiwn sylfaenol y wladwriaeth, o fudd i 600,000 o  bensiynwyr a bydd rhagor o gyfleoedd i bobl ifanc gael profiad gwaith.  Rwyf hefyd yn falch o weld mesurau i leihau pwysau treth ar fusnesau, o dan y Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau. Mae hwn yn ddatganiad o blaid busnesau ac yn rhywbeth ychwanegol, iach, i’w ychwanegu at setliad sydd eisoes yn hael i Gymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyhoeddiad y Canghellor, ewch i: (http://www.hm-treasury.gov.uk/)

Published 29 November 2011