Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru: Tanio’r ffwrnais chwyth yn brawf o ymrwymiad Tata Steel i gynhyrchu dur yng Nghymru

Mae Tata Steel wedi ailddechrau ei ail ffwrnais chwyth yng ngwaith dur Port Talbot yn y DU ar ol cwblhau prosiect ailadeiladu gwerth £185 miliwn…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Tata Steel wedi ailddechrau ei ail ffwrnais chwyth yng ngwaith dur Port Talbot yn y DU ar ol cwblhau prosiect ailadeiladu gwerth £185 miliwn. 

Wrth wneud y cyhoeddiad dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: 

“Mae tanio ffwrnais chwyth rhif pedwar yn nodi diwedd ymdrech beirianneg soffistigedig gwerth £185 miliwn, ac mae hefyd yn nodi ymrwymiad Tata i ddyfodol cynhyrchu dur yng Nghymru. 

“Ni ellir gwadu’r sialensiau mae cwmniau dur fel Tata yn eu hwynebu mewn marchnadoedd byd-eang anodd. Yn ystod fy nghyfarfod diweddar gydag uwch swyddogion y cwmni a chynrychiolwyr undebau ym Mhort Talbot, roeddem yn gallu trafod sut gall y Llywodraeth a’r sefydliad gydweithio i sicrhau bod gweithrediadau TATA yn y DU yn gallu aros yn gystadleuol. Bydd ailddechrau’r ffwrnais yn gam mawr tuag at y nod hwnnw, ac rwyf yn edrych ymlaen at ddychwelyd i Bort Talbot i’w weld yn gweithio’n llawn yn y dyfodol agos.”

Published 12 February 2013