Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn cael y Fraint o Gynrychioli Cymru yn y Croeso Swyddogol i’r Pab Benedict XVI

Heddiw (16 Medi), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, ymysg pobl amlwg o Gymru a groesawodd y Pab Benedict XVI ar ei ymweliad a…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (16 Medi), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, ymysg pobl amlwg o Gymru a groesawodd y Pab Benedict XVI ar ei ymweliad a’r DU.

Roedd Mrs Gillan ym Mhalas Holyrood yng Nghaeredin i gyfarch y Pab ar ddechrau’i ymweliad Pabyddol pedwar diwrnod a’r DU.  Hefyd yn bresennol oedd Ysgrifennydd Gwladol yr Alban ac Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ac Archesgob Cymru, Y Gwir Barchedig Dr Barry Morgan.

Bydd Ysgrifennydd Cymru hefyd yn cynrychioli Cymru yn y Dathliad hanesyddol o’r Offeren yn Eglwys Gadeiriol Westminster ddydd Sadwrn, pan fydd y Pab yn rhoi homili a chyfarchiad i bobl Cymru. Mae cerflun cysegredig o’r Forwyn Fair yn cael ei drosglwyddo o Aberteifi i Eglwys Gadeiriol Westminster i’w fendithio gan y Pab yn yr Offeren.

Dywedodd Mrs Gillan wrth siarad o Gaeredin: “Roeddwn wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i seremoni’r Croeso swyddogol ym Mhalas Holyrood pan gyfarchodd Ei Mawrhydi’r Frenhines y Pontiff ar ei ymweliad cyntaf a’r DU.

“Er na fydd y Pab Benedict yn ymweld a Chymru yn ystod ei daith, bydd yn cyfarch pobl Cymru wrth ddathlu’r Offeren yn Eglwys Gadeiriol Westminster a bydd llawer o Gatholigion Cymru’n gwneud pererindodau i’w weld yn yr Alban, Llundain neu Birmingham dros y pedwar diwrnod nesaf.”

Dywedodd Mrs Gillan y byddai’r Pab Benedict hefyd yn cyfarfod a’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Brif Weinidog yn ystod ei ymweliad.

Dywedodd: “Mae’r Llywodraeth yn croesawu’r cydweithredu ymysg grwpiau ffydd i gefnogi nodau megis datblygu rhyngwladol a mynd i’r afael a newid yn yr hinsawdd, a’r rol gadarnhaol y gall ffydd a grwpiau ffydd ei chwarae mewn cymdeithas sifil, gan gynnig cyfle i amlygu esiampl sydd eisoes yn ffynnu o’r Gymdeithas Fawr.”

Yn dilyn y Croeso Swyddogol, dychwelodd Mrs Gillan i Gaerdydd i fynychu Seremoni Seinio’r Drwm i Encilio a Derbyniad Brigad 160 (Cymru) yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Published 16 September 2010