Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn canmol yr “ymdrech gymunedol ffantastig” ar ôl y llifogydd yng Ngogledd Cymru.

Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ymweld ag ardaloedd yng Ngogledd Cymru heddiw, dydd Iau 29ain Tachwedd, a oedd wedi dioddef…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ymweld ag ardaloedd yng Ngogledd Cymru heddiw, dydd Iau 29ain Tachwedd, a oedd wedi dioddef oherwydd y llifogydd.

Cafodd yr ymweliad ei drefnu gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac roedd yn golygu bod Mr Jones yn gallu gweld a’i lygaid ei hun y cymorth sydd ar gael i drigolion sydd wedi dioddef oherwydd y llifogydd diweddar yng Ngogledd Cymru yng nghymunedau Llanelwy, Rhuddlan, Llanfair Talhaearn ac Ystad Glastir yn Rhuthun.

Wrth siarad ar ol yr ymweliad, dywedodd Mr Jones:

“Mae’r ymdrech gymunedol ffantastig wedi cael argraff fawr arnaf fi, o archfarchnadoedd yn rhoi bwyd, elusennau’n cynnig dillad a swyddogion awdurdodau lleol wrth law i roi cyngor. Er bod y llifogydd wedi cael effaith ofnadwy ar gartrefi pobl, mae’n amlwg bod y cymunedau’n dod ynghyd i ddod drwy hyn.

“Roedd fy ymweliad heddiw yn gyfle i ddiolch i bawb sydd wedi bod yn ymwneud a hyn a sicrhau fy hun bod help yn cael ei roi i’r rheini mewn angen. Mae’r gwasanaethau brys ac asiantaeth arall, gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, wedi gwneud gwaith eithriadol o dda. Rwyf yn ddiolchgar iddynt ac yn gwybod eu bod i gyd wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn dysgu o bob digwyddiad llifogydd a sicrhau bod ein systemau rhybuddio’n cael eu mireinio.”

Published 29 November 2012