Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r ystadegau cyflogaeth diweddaraf yn ochelgar

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi rhoi croeso gochelgar i Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur a gafodd eu cyhoeddi heddiw…

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi rhoi croeso gochelgar i Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur a gafodd eu cyhoeddi heddiw. Maent yn dangos cynnydd yn nifer y bobl sy’n gweithio yng Nghymru a gostyngiad parhaus yn y gyfradd a’r lefel anweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Mae’r ffigurau ar gyfer y tri mis o fis Rhagfyr 2010 i fis Chwefror 2011 yn dangos bod lefel cyflogaeth yng Nghymru wedi codi yn y chwarter diwethaf i 1.334miliwn, sef cynnydd o 2,000.

Yn y cyfamser, mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi gostwng  i 25.7%, sef gostyngiad o 0.5% o’i gymharu a’r chwarter diwethaf, a disgynnodd y lefel anweithgarwch economaidd i 487,000 o’i gymharu a’r tri mis blaenorol, sef gostyngiad o 9.000.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Rwy’n croesawu’r cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith a’r gostyngiad yn y gyfradd anweithgarwch economaidd. Fodd bynnag, mae’r cynnydd bach mewn diweithdra’n awgrymu bod yr adferiad economaidd dal yn fregus. 

“Mae’n rhaid i ni fod yn ofalus er gwaethaf yr arwyddion addawol hyn, gan fod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod angen i ni ddwysau’r ymdrech i stopio’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n ddi-waith.  Dyna pam mae angen i ni weithio gyda’n gilydd ar draws llywodraethau i fynd i’r afael a hyn. Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU gyfrifoldeb dros greu’r amodau cywir ar gyfer twf economaidd, buddsoddi a swyddi yng Nghymru, a byddwn yn parhau i anfon neges glir ei bod yn werth gweithio.”