Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch Owen Smith AS ar gael ei benodi i Gabinet yr Wrthblaid

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi llongyfarch Owen Smith AS ar gael ei benodi i Gabinet yr Wrthblaid. Dywedodd Mrs Gillan…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi llongyfarch Owen Smith AS ar gael ei benodi i Gabinet yr Wrthblaid.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Rwy’n llongyfarch Owen Smith ar gael ei benodi’n Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n adeiladol gydag ef er lles Cymru.

“Mae Cymru’n wynebu nifer o sialensiau, a’r ffordd orau i’w datrys yw gyda’n gilydd, fel yr oeddwn i’n ceisio ei wneud gyda’i ragflaenydd ac fel y byddaf yn dal i geisio ei wneud yn ein cysylltiadau a Llywodraeth Cymru.”

Cyhoeddwyd ar 15 May 2012