Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n mynychu ‘Gwobrau Gwnaed yng Nghymru’

Heddiw, mynychodd Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan y ‘Gwobrau Gwnaed yng Nghymru’ yn Holland House yng Nghaerdydd. Mae’r Gwobrau wedi eu cynllunio…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, mynychodd Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan y ‘Gwobrau Gwnaed yng Nghymru’ yn Holland House yng Nghaerdydd. Mae’r Gwobrau wedi eu cynllunio i ddathlu’r goreuon sydd gan weithgynhyrchu yng Nghymru i’w cynnig.

Wrth siarad yn y seremoni meddai Mrs Gillan:

“Mae’r Gwobrau Gwnaed yng Nghymru yn ffordd wych o gydnabod uchelgais a llwyddiant ymhlith busnesau ar draws Cymru. Rwyf wrth fy modd y cefais wahoddiad i fynychu’r seremoni wobrwyo heddiw ac i glywed drosof fy hun am waith cwmniau yng Nghymru.”

“Mae’r arloesi sy’n cael ei gydnabod gan y cynllun gwobrwyo yn ysbrydoliaeth a hoffwn longyfarch pob un o’r enillwyr; maent yn esiamplau clodwiw o sut all Cymru gyfrannu at dechnolegau newydd a thwf y sector preifat”

“Mae gan gwmniau bach a chanolig yng Nghymru rol hollbwysig i’w chwarae mewn cefnogi economi’r wlad a rwyf yn glir bod Llywodraeth y DU yma i helpu cwmniau i lwyddo.”

Published 20 October 2011