Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n cyhoeddi ymweliad masnach a buddsoddi â Japan

Rhoi hwb i gysylltiadau busnes rhwng y Deyrnas Unedig a Japan ar frig yr agenda yn ystod tridiau'r ymweliad