Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n agor Gwasanaeth Swyddfa’r Post Llanarmon Yn Iâl

Mae gwasanaeth newydd Swyddfa’r Post Llanarmon yn Ial yn enghraifft wych o unigolion yn dod at ei gilydd ac yn gweithredu i sicrhau bod gan …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

David Jones yn agor Gwasanaeth Swyddfa'r Post Llanarmon Yn IalMae gwasanaeth newydd Swyddfa’r Post Llanarmon yn Ial yn enghraifft wych o unigolion yn dod at ei gilydd ac yn gweithredu i sicrhau bod gan eu cymunedau’r gwasanaethau y mae arnynt eu hangen, medd un o Weinidogion Swyddfa Cymru, David Jones, wrth iddo agor y gwasanaeth newydd yn swyddogol.__

Ar ol cau’r Swyddfa Bost ym mis Hydref 2009, gweithiodd Swyddfa’r Post Cyfyngedig gyda chynrychiolwyr etholedig a thrigolion lleol Llanarmon yn Ial, yr Wyddgrug i sefydlu Gwasanaeth Swyddfa’r Post wedi’i Gynnal yn y pentref.   Mae’r Gwasanaeth wedi’i Gynnal, a ddechreuodd ar 12 Awst 2010, yn gweithredu yn The Raven Inn amser cinio bob dydd Iau, rhwng hanner dydd a 2pm.

Mae’r gwasanaeth newydd wedi’i leoli yn y dafarn leol, The Raven Inn, a’r gymuned sydd wedi bod yn rhedeg y dafarn hon er mis Awst 2009. Gwirfoddolwyr sy’n gofalu am The Raven Inn, a defnyddir unrhyw elw i dalu am brosiectau cymunedol yn y pentref.

Wrth siarad yn agoriad swyddogol y gwasanaeth, dywedodd Mr Jones:  “Bydd y gwasanaeth Swyddfa’r Post wedi’i gynnal newydd hwn wir yn gwella bywydau trigolion Llanarmon yn Ial.  Mae’n hyfryd gweld sut mae pobl leol wedi dod at ei gilydd a sicrhau bod gan eu cymuned y gwasanaethau y mae arni eu hangen.

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i leoli yn The Raven Inn, sy’n cael ei gynnal gan y gymuned, a dyma’r union beth y mae’r Llywodraeth yn ei annog drwy’r cynllun y Gymdeithas Fawr - pobl leol yn teimlo wedi’u grymuso i gyflawni’r newidiadau y maent yn gwybod sydd eu hangen ar eu cymunedau a newid y pethau y maent yn ymboeni yn eu cylch. 

“Mae gan Swyddfeydd Post rol gymdeithasol ac economaidd mewn cymunedau ledled y DU, ac mae heddiw’n nodi dychweliad gwasanaeth cymunedol gwerthfawr ac arbennig iawn i drigolion Llanarmon yn Ial.  Byddaf yn sicr yn dilyn hynt y Swyddfa Bost gyda diddordeb a hoffwn ymweld unwaith eto i glywed am ei llwyddiant.”

Published 26 August 2010