Press release

Welsh guide to legislation

This was published under the 2005 to 2010 Labour government

Canllaw i ddeddfwriaeth Yr enw ffurfiol ar ddeddf yw Deddf Seneddol. Cyn y daw unrhyw un o bolisiau'r llywodraeth yn ddeddf, rhaid iddo'n gyntaf gael ei osod allan ar ffurf Mesur, neu Ddeddf ar ffurf ddrafft. Bydd ASau ac aelodau o Dy'r Arglwyddi yn trafod y Mesur ac yn awgrymu newidiadau yn y [...]