Datganiad i'r wasg

Bydd Cymru’n rhoi croeso cynnes i Gwpan Ryder, meddai Cheryl Gillan

Gyda llai na 10 wythnos nes bydd Cymru’n croesawu Cwpan Ryder, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ymweld a Gwesty’r Celtic …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Gyda llai na 10 wythnos nes bydd Cymru’n croesawu Cwpan Ryder, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ymweld a Gwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd i weld y paratoadau a’r cyfleusterau. ryder-cup-web.JPG

Ymwelodd Mrs Gillan a Twenty Ten, y clwb newydd pwrpasol sydd wedi’i adeiladu’n arbennig ar gyfer Cwpan Ryder 2010 - ac o’r fan hon y bydd tim Ewrop a thim America yn cystadlu yn ystod y twrnamaint tri diwrnod. Bu Mrs Gillan hefyd o amgylch y cwrs 18 twll rhagorol, sef y cwrs cyntaf erioed i gael ei gynllunio a’i adeiladu yn arbennig ar gyfer cynnal Cwpan Ryder.

Gwelodd hefyd y gwaith sy’n mynd rhagddo ar y cyfleusterau VIP corfforaethol a’r ganolfan ar y safle ar gyfer y wasg a’r cyfryngau, a fydd yn darlledu i gynulleidfa deledu o oddeutu biliwn o bobl ar draws y byd.

A hithau’n siarad yng nghlwb Twenty Ten, dywedodd Mrs Gillan: “Mae Cwpan Ryder yn un o’r digwyddiadau golff mwyaf blaenllaw yn y byd. Bydd dros 45,000 o bobl yn heidio i Westy’r Celtic Manor i wylio pob diwrnod o’r twrnamaint fis Hydref, a biliwn arall yn gwylio’r cyfan ar y teledu ar hyd a lled y byd. Mae hwn yn gyfle heb ei ail i Gymru ddangos yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

“Ar ol gweld y seilwaith a’r cyfleusterau sydd gyda’r gorau yn y byd, rwy’n ffyddiog y bydd Gwesty’r Celtic Manor yn cynnal digwyddiad gwych a fydd yn bendant yn destun balchder i Gymru.  

“O’r cwrs golff penigamp yng nghefn gwlad godidog Cymru, i glwb Twenty Ten, bydd Cwpan Ryder yn dangos i bawb bod y Celtic Manor yn un o’r llefydd gorau yn y byd i chwarae golff.

“Ond rhaid gwneud yn siŵr nad yw’r manteision yn dod i ben ar ol y twrnamaint. Mae Cronfa Etifeddiaeth Cwpan Ryder eisoes yn trefnu prosiectau a chynlluniau a fydd yn adeiladu ar lwyddiannau Cwpan Ryder 2010 ar hyd a lled Cymru, gan sicrhau y bydd Cymru’n ennill ei phlwyf yn rhyngwladol fel gwlad sy’n cynnig y cyfleusterau golff gorau.”

Published 26 July 2010