Stori newyddion

Ymateb Swyddfa Cymru i rybuddion am law trwm a llifogydd

Oherwydd y glaw trwm a ragwelir ar gyfer ardaloedd eang o Gymru dros y penwythnos, mae’r awdurdodau mewn cysylltiad parhaus a Gweinidogion Swyddfa…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Oherwydd y glaw trwm a ragwelir ar gyfer ardaloedd eang o Gymru dros y penwythnos, mae’r awdurdodau mewn cysylltiad parhaus a Gweinidogion Swyddfa Cymru er mwyn iddynt gael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw berygl o lifogydd.  Cynghorir trigolion a busnesau i fod yn effro a sicrhau eu bod yn meddu ar yr wybodaeth ddiweddaraf drwy edrych ar ragolygon a chyngor diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.   

I gael y cyngor diweddaraf ynghylch unrhyw rybuddion o lifogydd, edrychwch ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd neu ffoniwch Floodline ar 0845 988 1188.

Cyhoeddwyd ar 6 July 2012