Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn cymeradwyo Asiantaethau Achub yr MV ym Mae Colwyn

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, bu Gweinidog Swyddfa Cymru David Jones AS yng nghyfarfod y Rheolaeth Aur ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Bae Colwyn, i gyfarfod …

Heddiw, bu Gweinidog Swyddfa Cymru David Jones AS yng nghyfarfod y Rheolaeth Aur ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Bae Colwyn, i gyfarfod aelodau’r tim amlasiantaeth a fu’n rhan o’r gwaith o glirio llanastr y llong nwyddau, MV Carrier, a darodd y creigiau yn Llanddulas ar 3 Ebrill 2012. 

Roedd dau fad achub a hofrenyddion y Llynges Frenhinol a’r Awyrlu Brenhinol yn rhan o’r ymgyrch i achub saith aelod o’r criw, o Wlad Pwyl, ar ol i’r llong nwyddau fynd yn sownd yn Llanddulas. Llai na chwe wythnos yn ddiweddarach, mae safle’r llong ddrylliedig bron a chael ei glirio’n gyfan gwbl.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd David Jones AS:

“Fe es i i ddiolch i’r gwasanaethau a’r asiantaethau a fu’n rhan o’r gwaith clirio. Roedd yn llwyddiant mawr - llwyddwyd i osgoi niwed amgylcheddol a sicrhau cyn lleied o darfu a phosib.  

“Roedd yn bwysig bod pawb a fu’n rhan o’r ymarfer yn gwybod cymaint y mae’r Llywodraeth yn gwerthfawrogi eu hymdrechion. Roeddwn yn falch iawn cyfarfod a nhw, a chael diolch iddyn nhw am eu holl waith caled.”