Datganiad i'r wasg

David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru’n croesawu cadarnhad y bydd dwy allan o dair gorsaf gwylwyr y glannau yn parhau ar agor yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Yn dilyn cadarnhad o’r “Glasbrint ar gyfer Sefydliad Gwylwyr y Glannau’r Dyfodol yn y DU” (‘Blueprint for the Future Coastguard Organisation…

Yn dilyn cadarnhad o’r “Glasbrint ar gyfer Sefydliad Gwylwyr y Glannau’r Dyfodol yn y DU” (‘Blueprint for the Future Coastguard Organisation in the UK’) heddiw, 22 Tachwedd, bydd gorsaf Aberdaugleddau a gorsaf Caergybi yn parhau ar agor. Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru hyn, wrth gydnabod siom Abertawe.

Dywedodd:

“Rwy’n falch o weld fod gorsafoedd Aberdaugleddau a Chaergybi i ddod yn rhan o system genedlaethol rwydweithiol gwylwyr y glannau. Mae hyn yn rhan o’r cynigion i ail-strwythuro gwasanaethau presennol y morlin yn y DU.

“Rwy’n deall y siom ynglŷn a dyfodol gorsaf Gwylwyr y Glannau Abertawe; fodd bynnag, yn gyffredinol, mae Cymru’n cadw dwy allan o’i thair gorsaf gwylwyr y glannau, i fyny  o un dan gynlluniau’r weinyddiaeth flaenorol.

 Nodiadau i’r Golygyddion: ****

 1. Am fwy o fanylion am “Y Glasbrint ar gyfer Sefydliad Gwylwyr y Glannau’r Dyfodol yn y DU”  dilynwch y ddolen http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/emergencyresponse/mcga-searchandrescue.htm  

  1. Bydd adeilad Gorsaf Gwylwyr y Glannau Abertawe yn parhau i gael ei defnyddio fel both Gweithrediadau Arfordirol, yn darparu cyfleuster i dimau achub gwirfoddol lleol.