Datganiad i'r wasg

Gweinidog Llywodraeth y DU yn galw am gynnydd brys i fynd i’r afael â ‘mannau di-gyswllt’ yng Nghymru wledig

Guto Bebb: Mae pobl Cymru yn haeddu cysylltedd symudol o’r radd flaenaf