Datganiad i'r wasg

“Mae tîm Cymru wedi dihuno ein dychymyg, byddant yn dod yn ôl yn arwyr” meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Dyma’r gem fwyaf i Gymru ers dros ugain mlynedd. Mae wedi bod yn galonogol iawn gweld yr…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Dyma’r gem fwyaf i Gymru ers dros ugain mlynedd. Mae wedi bod yn galonogol iawn gweld yr holl gefnogaeth dros dim Cymru, nid dim ond yng Nghymru, ond ledled y DU. Ddechrau’r wythnos, cyhoeddodd y Prif Weinidog y bydd baner Cymru yn chwifio’n falch uwchben Downing Street yfory i gefnogi tim Cymru. Bydd hyn yn cyfrannu at yr egni a’r brwdfrydedd anhygoel sydd i’w deimlo ar hyd a lled y wlad.

Ni waeth beth fydd y canlyniad, mae tim Cymru wedi dihuno ein dychymyg, a byddant yn dod yn ol yn arwyr.  Pob lwc i Gymru yfory!”

Cyhoeddwyd ar 14 October 2011