Datganiad i'r wasg

Annog Abertawe a Chasnewydd i fachu’r cyfle i gael cyllid band eang ‘cyflym iawn’

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn annog dinasoedd Abertawe a Chasnewydd i fachu’r cyfle i ddod yn Ddinas Uwch-Gysylltiedig, a chwyldroi…

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn annog dinasoedd Abertawe a Chasnewydd i fachu’r cyfle i ddod yn Ddinas Uwch-Gysylltiedig, a chwyldroi’r ffordd y mae eu trigolion a’u busnesau yn mynd ar-lein.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, fod Abertawe a Chasnewydd yn gymwys i wneud cais am gyfran o’r pwrs cyllido £50 miliwn a gynlluniwyd i’w helpu i gyflwyno band eang cyflym iawn.

Dyma’r ail rownd o gyllid sydd ar gael, gyda deg o ddinasoedd mwyaf y DU, gan gynnwys Caerdydd, eisoes yn gweithio ar gynlluniau manwl i uwchraddio eu rhwydweithiau.

Heddiw (Mai 25 2012), mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cyhoeddi canllawiau ynglŷn a phroses fidio yr ail haen o gyllid, a rhaid i ddinasoedd gynhyrchu cynlluniau ar gyfer ardal gyffiniol, gan gynnig band eang cyflym iawn sefydlog, yn ogystal a chysylltedd diwifr cyflym.

Wrth annog Abertawe a Chasnewydd i hawlio eu cyfran o’r cyllid sydd ar gael, dywedodd Mr Jones:

“Mae hwn yn gyfle gwych i’r dinasoedd hyn fanteisio ar y buddiannau a allai ddod yn sgil ennill statws Uwch-Gysylltiedig.

“Drwy gael mynediad at fand eang cyflym iawn, gallai busnesau ehangu, datblygu marchnadoedd newydd a chystadlu ag eraill ym mhedwar ban byd. Mae hefyd yn caniatau i gymunedau lleol gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus yn gyflymach ac yn fwy effeithiol ar-lein.

“Mae darparu band eang cyflym iawn yng Nghymru yn hanfodol os yw busnesau am dyfu a chreu’r swyddi newydd sydd eu hangen arnom. Dyna pam bod Llywodraeth y DU yn credu bod band eang yn hollbwysig nid yn unig ar gyfer bywyd bob dydd, ond hefyd ar gyfer llwyddiant economaidd y DU i’r dyfodol.

“Byddwn yn annog Abertawe a Chasnewydd i gyflwyno’r bidiau mwyaf cadarn posibl a bachu ar y cyfle i ychwanegu mwy o ddinasoedd Cymru at y rhestr uwch-gysylltiedig.”

Nodiadau i olygyddion:

Cyhoeddodd y Canghellor, George Osborne, y gronfa newydd yng Nghyllideb eleni.  Rhagwelir y bydd y cyllid yn helpu i greu oddeutu 10 o ddinasoedd uwch-gysylltiedig gyda mynediad band-eang 80-100Mbps.

Cyhoeddir enwau’r dinasoedd buddugol yn Natganiad yr Hydref yn ddiweddarach yn  y flwyddyn.