Stori newyddion

Sefydlogrwydd a sicrwydd’ i ddyfodol S4C, medd Gweinidog Swyddfa Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (4 Gorffennaf) mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi ymateb i gyhoeddiad yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon …

Heddiw (4 Gorffennaf) mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi ymateb i gyhoeddiad yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) bod rol y Llywodraeth yn goruchwylio’r broses o ddiwygio S4C bellach wedi dod i ben.

Daeth y BBC ac Awdurdod S4C i gytundeb ynghylch dyfodol a chyllid S4C hyd 2017 ym mis Hydref y llynedd.

Bydd y bartneriaeth yn sicrhau dyfodol cynaliadwy, tymor-hir i S4C a’r byd darlledu Cymraeg, gan ddiogelu annibyniaeth olygyddol a rheolaethol y sianel yn ogystal a rhoi eglurder ynghylch cyllid.

Cyfarfu Mr Jones a’r Gweinidog dros Ddiwylliant, Cyfathrebu a’r Diwydiannau Creadigol, Ed Vaizey AS, a phrif weithredwr newydd y sianel, Ian Jones, a’r cadeirydd Huw Jones, yn eu Pencadlys yn Llanisien yn gynharach eleni.

Hefyd, bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn cyfarfod a chynrychiolydd Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer Cymru, Elan Closs Stephens yn nes ymlaen heddiw i drafod y diwydiant darlledu yng Nghymru.

Dywedodd Mr Jones:

“Mae gan S4C rol bwysig iawn yn adlewyrchu diwylliant ac iaith Cymru. Rydyn ni fel Llywodraeth wedi pwysleisio ein hymrwymiad i gael gwasanaeth teledu Cymraeg annibynnol a chryf droeon.

“Rwy’n falch bod nifer o bobl a diddordeb wedi gallu cyfrannu at yr ymgynghoriad ynghylch diwygio S4C, a thalaf deyrnged i bawb a fu’n rhan o hynny. Mae’r cytundeb hwn yn rhoi’r sefydlogrwydd a’r sicrwydd sydd eu hangen ar y darlledwr i fynd o nerth i nerth dan arweiniad y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd newydd. Rwy’n edrych ymlaen at weld eu partneriaeth a’r BBC yn ffynnu yn y dyfodol.”