Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Gwladol Cymru: datganiad ar Ystadegau’r Farchnad Lafur

Mae ffigurau diweddaraf y Farchnad Lafur a ryddhawyd heddiw yn dangos bod adferiad marchnad lafur Cymru yn dal yn fregus, ond gwelir rhai arwyddion…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae ffigurau diweddaraf y Farchnad Lafur a ryddhawyd heddiw yn dangos bod adferiad marchnad lafur Cymru yn dal yn fregus, ond gwelir rhai arwyddion bod pethau’n gwella, meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan.

Erbyn hyn, mae’r gyfradd ddiweithdra yn 8.5%, sydd 0.7% yn is na’r chwarter diwethaf. Dyma’r gostyngiad mwyaf o blith holl ranbarthau a chenhedloedd y DU.

Meddai Mrs Gillan: “Rwy’n croesawu’r ffaith bod y lefel ddiweithdra wedi gostwng yng Nghymru ond mae’n dal yn annerbyniol o uchel, ac mae’n rhaid i ni beidio byth ag anghofio’r unigolion sydd y tu ol i’r ffigurau hyn. I unrhyw un sy’n colli eu gwaith, mae’n dorcalonnus iddynt hwy ac i’w teuluoedd.

“Mae’r Llywodraeth glymblaid wedi ymrwymo i gynnig atebion newydd i’r problemau hyn drwy’r rhaglen ‘o fudd-dal i waith’ a fydd yn disodli’r cynlluniau sy’n bodoli eisoes ac yn helpu pawb sy’n ddi-waith i fynd yn ol i weithio mor gyflym a phosib.”

Published 16 June 2010