Datganiad i'r wasg

‘Richard Parks yn ysbrydoliaeth’, meddai Ysgrifennydd Cymru

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru heddiw, y dylai Richard Parks gael ei gydnabod yn llysgennad tros bobl ifanc ac elusennau yn dilyn ei sialens elusennol…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru heddiw, y dylai Richard Parks gael ei gydnabod yn llysgennad tros bobl ifanc ac elusennau yn dilyn ei sialens elusennol a dorrodd record y byd.

Heddiw, gorffennodd Richard Parks y sialens 737, sialens arwrol i godi arian   er budd Gofal Canser Marie Curie lle bu iddo ddringo Pegwn y Gogledd a Phegwn y De a chyrraedd copa Kilimanjaro ac Everest cyn gorffen y sialens  yn Mount Elbrus, Rwsia (mynydd uchaf y byd).

Bu i Cheryl Gillan gyfarfod Mr. Parks yn gynharach yn y flwyddyn yn Nhŷ Gwydyr, Llundain cyn iddo gychwyn ar ei gyrch i ddringo saith copa ar bob un cyfandir - a dod yr unigolyn cyntaf mewn hanes i sefyll ar dri phegwn yn yr un flwyddyn galendr.

Dywedodd Mrs. Gillan: “Mae Richard Parks wedi cwblhau siwrnai arwrol a fyddai’n gwthio’r athletwyr mwyaf  ymroddgar i ymylon eithaf dycnwch dynol.   Gyda dyfalbarhad a golwg benderfynol mae wedi goresgyn amgylchiadau heriol a blinderus er mwyn gwella bywydau pobl eraill.

“Mae’n llysgennad aruthrol dros Gymru ac yn wir ysbrydoliaeth i bobl ifanc.   Rwy’n hynod falch fod Gofal Canser Marie Curie yn elwa o gyrch Richard, ac rwy’n hyfrydu ar yr hyn mae wedi ei gyflawni.   Rwy’n gobeithio ei gyfarfod eto’n fuan i’w longyfarch yn bersonol ar ei lwyddiant.

Cyhoeddwyd ar 12 July 2011