Stori newyddion

Bydd trydaneiddio’r rheilffordd yn hwb i Dde a Gorllewin Cymru, medd Cheryl Gillan

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Roedd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw (Mawrth 1) y bydd Prif Reilffordd y Great Western i Dde Cymru yn …

Roedd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw (Mawrth 1) y bydd Prif Reilffordd y Great Western i Dde Cymru yn cael ei thrydaneiddio.

Dywedodd Mrs Gillan fod y prosiect yn rhan hollbwysig o’r gwaith i sicrhau adferiad economaidd Cymru ac yn dangos ymrwymiad y Llywodraeth i foderneiddio seilwaith rheilffyrdd a chwtogi ar amseroedd siwrneiau.

Croesawodd hefyd gyhoeddiad arall heddiw y byddai’r Llywodraeth yn gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ar bosibilrwydd trydaneiddio gwasanaethau Rheilffyrdd y Cymoedd.

Dywedodd Mrs Gillan y bydd Swyddfa Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i greu achos busnes pellach i drydaneiddio rheilffyrdd cymudwyr i’r gogledd o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdar, Merthyr Tudful a Rhymni, yn ogystal a Phenarth a’r Barri ym Mro Morgannwg.

Cadarnhaodd hefyd fod yr achos dros drydaneiddio i Abertawe hefyd yn dal i gael ei adolygu.

Gan groesawu’r cyhoeddiad gan yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth, Philip Hammond, dywedodd Mrs Gillan: “Ar Ddydd Gŵyl Dewi mae hyn yn newyddion gwych i bob rhan o Dde a Gorllewin Cymru.  Bydd y buddsoddiad hwn sydd werth £1 biliwn yn sicrhau holl fanteision a gwelliannau rheilffordd wedi’i thrydaneiddio i Gymru - cyflymu cynt a siwrneiau sy’n fwy cyfforddus, yn lanach ac yn wyrddach.

“Mae ymestyn trydaneiddio i Dde Cymru yn cydnabod bod gwella seilwaith rheilffyrdd a lleihau amseroedd teithio yn gydrannau hollbwysig ar gyfer sicrhau adferiad economaidd llwyddiannus yng Nghymru.

“Bydd teithwyr ar drenau yn ol ac ymlaen i Dde Cymru hefyd yn elwa o amseroedd teithio byrrach, mwy o ddibynadwyedd a siwrneiau mwy cyfforddus. Bydd y trenau wedi’u trydaneiddio hefyd yn cynnig gwell ansawdd aer a llai o allyriadau carbon o’u cymharu a threnau disel cyfatebol.”

Dywedodd Mrs Gillan fod y Llywodraeth wedi ystyried yn ofalus yr holl ddewisiadau ar gyfer gwella’r seilwaith i Gymru.

“Yn wahanol i’r Llywodraeth flaenorol, a gafodd 13 mlynedd i drydaneiddio Prif Reilffordd y Great Western ond a fethodd wneud dim heblaw triciau a oedd yn sicrhau penawdau, mae’r Llywodraeth glymblaid hon wedi gweithredu’n ddiymdroi ond yn gyfrifol drwy archwilio’r achos o blaid trydaneiddio i Dde Cymru yn drylwyr.

“Mae’r achos dros drydaneiddio i Abertawe yn dal i gael ei adolygu a chyhoeddiad heddiw yw’r cam cyntaf at wella cysylltiadau Cymru i weddill rhwydwaith rheilffyrdd y DU.

“Yn bwysig, ar ol trydaneiddio i Gaerdydd, bydd Abertawe hefyd yn elwa o amseroedd teithio cynt a cherbydau newydd.”

Dywedodd Mrs Gillan fod yr achos dros drydaneiddio rheilffyrdd cymudwyr o Gaerdydd yn gryf.

Ychwanegodd: “Mae hyn i gyd yn rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i gefnogi trydaneiddio blaengar o’r rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru a gweddill y DU. Rwyf yn ddiolchgar i’r Gweinidog dros Drafnidiaeth am gadarnhau ein hymrwymiad i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu achos busnes dros drydaneiddio rhai o reilffyrdd y Cymoedd i’r gogledd o Gaerdydd.”