Datganiad i'r wasg

Y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynghylch rhoi Organau yn mynd rhagddo i’r broses craffu cyn deddfu

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw [dydd Llun 10 Ionawr], cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y bydd y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynghylch Rhoi…

Heddiw [dydd Llun 10 Ionawr], cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y bydd y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynghylch Rhoi Organau yn mynd rhagddo i’r broses craffu cyn deddfu yn y Senedd.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Rwy’n falch fy mod yn cyflwyno’r LCO hwn i’r broses craffu cyn deddfu. Mae’n hollbwysig archwilio’r mater sensitif hwn yn drylwyr yn y Cynulliad ac yn San Steffan.

“Mae craffu cyn deddfu yn rhan arwyddocaol o’r broses LCO, gan ganiatau i Aelodau’r Cynulliad ac ASau archwilio’r materion a godir yn y cais hwn yn drylwyr, a chynnig safbwynt o ran p’un ai a fyddai’n addas datganoli’r pwerau ai peidio.  

“Roeddwn yn falch o roi gwybod i Brif Weinidog Cymru bod hwyluso’r cais hwn yn profi bod Swyddfa Cymru yn cyflawni ei ymrwymiad i barhau i weithio’n adeiladol gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.”

Nodiadau

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd wedi cyflwyno’r LCO arfaethedig i’r broses craffu cyn deddfu yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ceisio pwerau i gyflwyno system caniatad tybiedig ar gyfer rhoi organau yng Nghymru.