Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn Croesawu Gwaith ar Biblinell

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd piblinell hollbwysig sy’n darparu’r sicrwydd o ynni…

placeholder

Heddiw, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd piblinell hollbwysig sy’n darparu’r sicrwydd o ynni i filoedd o gartrefi yng Ngogledd Cymru yn cael ei disodli gan un newydd.

Heddiw, mae Charles Hendry, y Gweinidog dros Ynni, wedi cymeradwyo’r cynlluniau i Wales and West Utilities adeiladu piblinell nwy 22 cilometr o hyd rhwng Llanwrin ym Mhowys a Dolgellau yng Ngwynedd.

Bydd y biblinell yn cymryd lle’r un bresennol, sydd wedi cyrraedd diwedd ei hoes erbyn hyn.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i fuddsoddi yn ein seilwaith ynni, a bydd y cyhoeddiad a wnaed heddiw yn sicrhau bod miloedd o bobl yng Ngogledd Cymru yn parhau i gael budd o gyflenwad nwy diogel am flynyddoedd i ddod.

“Mae hefyd yn galonogol bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru wedi bod yn rhan lawn o’r broses ymgynghori. Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Cadair Idris a Pharc Cenedlaethol Eryri yn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol, ac rwy’n falch iawn o glywed y bydd pwysigrwydd y safleoedd hyn yn cael ei ddiogelu.

Bydd y biblinell ddur newydd, a fydd o dan y ddaear, yn dilyn yr un llwybr yn fras a’r biblinell bresennol, ond bydd gwyriad sylweddol o tua 11 cilometr (7 milltir) yng Nghorris i’r gogledd o Lanwrin.

Nodiadau i olygyddion

  • Bydd y biblinell yn gwasanaethu ardaloedd gweinyddol Gwynedd a Phowys. Yn ol data 2009, roedd gan Wynedd 28,600 o ddefnyddwyr domestig ac roedd gan Bowys 26,800. Amcangyfrifwyd bod poblogaeth Gwynedd yn 119,000 yn 2009 a phoblogaeth Powys yn 131,000 yn 2010
Published 13 Chwefror 2012