Stori newyddion

Bydd y Brifysgol newydd yn cryfhau addysg uwch yng Ngorllewin Cymru meddai Cheryl Gillan

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y newyddion bod Siarter Ategol wedi’i rhoi a fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer…

Heddiw, croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y newyddion bod Siarter Ategol wedi’i rhoi a fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer cyfuno dau o sefydliadau addysg uwch hynaf Cymru - Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin.   

Ar argymhelliad y Cyfrin Gyngor mewn cyfarfod o’r cyngor hwnnw ym Mhalas Buckingham, rhoddodd Ei Mawrhydi’r Frenhines sel bendith i Orchymyn sy’n golygu y gall y brifysgol newydd, Prifysgol Cymru:  Y Drindod Dewi Sant, agor ei drysau i fyfyrwyr yr Hydref hwn.     

Meddai Mrs Gillan: “Mae rol y sector Addysg Uwch yn hanfodol i adferiad economaidd Cymru.  Ni ellir tanbrisio cyfraniad y sector yng nghyswllt cryfhau sgiliau a dyheadau’r gweithlu yng Nghymru mewn ffyrdd newydd ac arloesol.   

“Mae newid radical o ran siap, strwythur a darpariaeth addysg uwch yng Nghymru yn hollbwysig os yw am fod yn gystadleuol ym maes ymchwil ac yn sector sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, sy’n rhoi lle amlwg i fusnes ac sy’n ganolog i ddiwallu anghenion ein cymunedau.”   

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Mae cyfuno’r Drindod a Llanbedr Pont Steffan yn enghraifft dda o’r newidiadau trefniadol y mae angen eu gwneud ac o’r cyfleoedd gwirioneddol sy’n gallu deillio o hynny yng nghyswllt dysgwyr, cymunedau a darpariaeth.
“Nid yn unig y bydd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn cryfhau’r ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngorllewin Cymru, ond bydd hefyd yn cynnig amgylchedd dysgu deinamig lle gall myfyrwyr ffynnu a datblygu.”