Datganiad i'r wasg

Gweinidog yn addo gweithredu ar ddyfodol Cronfa Ddŵr Llanisien

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae David Jones, un o Weinidogion Swyddfa Cymru, wedi cytuno i gymryd camau i geisio rhoi sylw i bryderon pobl Gogledd Caerdydd ynglŷn a dyfodol…