Datganiad i'r wasg

Bydd cysylltiadau Ysgol Rheolaeth yn helpu i annog Cenhedlaeth newydd i greu ffyniant economaidd yng Nghymru

[](http://www.swyddfa.cymru.gov.uk/files/2011/04/CG-opens-UWIC-School-of-Management-080411.jpg) Heddiw, (dydd Gwener 8fed Chwefror 2011), roedd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, (dydd Gwener 8fed Chwefror 2011), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn ol yn Llandaf lle cafodd ei geni a’i magu, ond ar drywydd busnes swyddogol y tro hwn - i agor adeilad Ysgol Rheolaeth newydd yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC).

Roedd Mrs Gillan yn annerch cynulleidfa o arweinwyr busnes ac academyddion ac yn pwysleisio’r cysylltiadau cryf rhwng addysg a busnes yn UWIC, yn ogystal a buddsoddiad economaidd, mentergarwch a thwf, cyn dadorchuddio plac i ddathlu agor yr adeilad newydd yng nghampws Llandaf.

Mae’r cyfleuster newydd yn cael ei noddi gan fusnesau fel Admiral, Paramount, Deloitte, ACCA, John Lewis a BT, yn ogystal a sefydliadau lleol fel Gofal Iechyd y Fro, y Cardiff Devils ac Undeb Credyd Caerdydd. Byddant hefyd yn darparu darlithwyr gwadd a lleoliadau gwaith o safon uchel i fyfyrwyr yn yr Ysgol Rheolaeth.

Dywedodd Mrs Gillan: “Drwy gydweithio, rwy’n siŵr y bydd yr Ysgol Rheolaeth newydd hon a’i phartneriaid busnes, yn helpu i annog cenhedlaeth newydd i greu ffyniant economaidd yng Nghymru. Mae’r amrywiaeth o gwmniau a sefydliadau lleol sydd wedi gweithio gydag UWIC i greu’r cyfleuster Ysgol Rheolaeth newydd hon yn drawiadol ac yn amrywiol, ac yn dangos bod UWIC mewn sefyllfa dda i ddarparu addysg yn y 21ain ganrif.

“Bydd y partneriaethau hyn yn ehangu’r cyfleoedd astudio a phrofiad gwaith ar gyfer myfyrwyr rheolaeth yma yng Nghaerdydd, ac yn helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf a fydd yn creu ffyniant economaidd yng Nghymru.”

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru: “Mae UWIC eisoes wedi mwynhau cysylltiadau cryf a’r gymuned fusnes leol ers dros 15 mlynedd, gan weithio’n agos ochr yn ochr a dros 6,000 o fudiadau ledled Cymru, a helpu i ddatblygu dros 500 o eitemau, o greu cynnyrch i’w lansio yn y farchnad. Mae hon yn enghraifft ardderchog o gydweithio rhwng busnesau ac addysg, a gwn y bydd y cyfleusterau newydd hyn yn parhau i adeiladu ar y cysylltiadau hyn.

“O noddi ystafelloedd addysgu a theatrau darlithio, i ddarparu siaradwyr gwadd a lleoliadau gwaith, mae partneriaid busnes mawr UWIC, megis Paramount, Admiral, Deloitte a BT, yn ogystal a phartneriaid lleol fel Gofal Iechyd y Fro ac Undeb Credyd Caerdydd, yn chwarae eu rhan i sicrhau bod myfyrwyr yma yng Nghaerdydd mewn sefyllfa dda i ddod yn entrepreneuriaid, yn arweinwyr busnes, ac yn rheolwyr y dyfodol.

Bydd adeilad Ysgol Rheolaeth UWIC yn darparu cyfleusterau ar gyfer 160 o saff a 2000 o fyfyrwyr dros bedwar llawr. Mae hyn yn cynnwys dwy theatr ddarlithio fawr gyda systemau clyweledol, tair theatr ddarlithio sy’n debyg i rai Harvard, mannau trafod, amrywiaeth o ardaloedd dysgu ac addysgu ffurfiol ac anffurfiol, ystafelloedd TG, caffi gyda gardd deras, cegin hyfforddi gydag offer priodol, bar a bwyty a chyfleusterau ymchwil a menter blaengar.

Cyhoeddwyd ar 8 April 2011