Datganiad i'r wasg

Porthladd Caergybi’n allweddol i dwf economaidd Gogledd Cymru, meddai David Jones

Mae Porthladd Caergybi’n hanfodol o bwysig i economi Gogledd Cymru ac yn allweddol ar gyfer twf economaidd i ddod ar Ynys Mon, meddai David …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Porthladd Caergybi’n hanfodol o bwysig i economi Gogledd Cymru ac yn allweddol ar gyfer twf economaidd i ddod ar Ynys Mon, meddai David Jones Gweinidog Swyddfa Cymru.

Cyfarfu Mr Jones a Chapten Wyn Parry, Rheolwr y Porthladd, i glywed yn uniongyrchol am y cyfraniad sylweddol mae’r porthladd yn ei wneud i’r economi leol.

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Mr Jones “Mae Porthladd Caergybi yn un o borthladdoedd  mwyaf arwyddocaol Prydain, yn darparu cyswllt  mor at Weriniaeth Iwerddon.   Mae gan y porthladd,  sydd eisoes yn croesawu dros ddwy filiwn o deithwyr mor y flwyddyn,  botensial  enfawr i ehangu.   Mae ganddo’r potensial i ddenu mwy o ymwelwyr i Ogledd Cymru a byddai hynny’n cynnig hwb mawr i economi’r ardal.  

“Mae sector y porthladdoedd yn bwysig iawn i economi’r DU, gan gynnwys Cymru.   Rydym yn awyddus i gymryd ymagwedd  ragweithiol at borthladdoedd fel y gall holl borthladdoedd Cymru wireddu eu potensial, a byddwn yn gweithio’n agos gyda’r  Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflawni hyn.”

Cyhoeddwyd ar 24 February 2011