Datganiad i'r wasg

Llofnodi hanesyddol yn selio clwstwr lled-ddargludyff cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru a’r Deyrnas Unedig mewn seremoni lofnodi ag IQE ccc ar gyfer datblygu ffowndri Casnewydd.