World news story

سیاست بریتانیا در قبال ایران با رئیس جمهور جدید دکتر روحانی

پاسخ وزیر امور خارجه ویلیام هیگ به سوالی در خصوص سیاست های دولت بریتانیا در قبال ایران پس از ریاست دکتر حسن روحانی

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

FCO Plaque

در پاسخ به سوالی فوری در پارلمان در خصوص سیاست های دولت بریتانیا در قبال ایران پس از ریاست دکتر حسن روحانی در تاریخ هفدهم ژوئن ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت:

جناب رئیس پارلمان، من به مردم ایران برای مشارکت در انتخابات جمعه و به دکتر روحانی برای نتیجه آن تبریک می گویم. وی در زمان تبلیغات انتخاباتی در خصوص نیاز به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ایرانیان و حل مسئله ی هسته ای اظهارات مثبتی کرد. بدون شک نگاه مردم ایران به رئیس جمهور جدید خود خواهد بود تا به این وعده ها عمل کند.

سیاست بریتانیا در قبال ایران در این دولت و دولت قبلی ثابت بوده است. ما نیز همچون جامعه بین المللی نگرانیم طبق سندیات آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای ایران صرفا صلح آمیز نباشد. از شکست ایران در همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در تعهد به وظایف خود طبق معاهده ان پی تی و عمل به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متاسفیم.

دولت امیدوار است به دنبال انتخاب دکتر روحانی ایران از فرصت به دست آمده برای رابطه جدید با جامعه بین المللی با به کارگیری تمام تلاش برای دستیابی به توافقی بر طبق مذاکرات برای برنامه هسته ای استفاده کند. اگر ایران آمادگی این انتخاب را داشته باشد ما برای پاسخ با حسن نیت آماده ایم. ما صادقانه به توافقی صلح آمیز و دیپلماتیک برای این مناقشه متعهد هستیم.

من قویا از ایران می خواهم با گروه 5+1 تعامل جدی داشته باشد و سریعا قدم های ملموس برای رسیدگی به نگرانی های بین المللی بردارد. چنانچه رهبران ایران نخواهند این مسیر را طی کنند نباید شکی در عزم ما برای ممانعت از گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه و افزایش فشار از طریق تحریم های بین المللی داشته باشند.

اطلاعات بیشتر

توییتر بریتانیا برای ایرانیان را دنبال کنید بریتانیا برای ایرانیان

فیسبوک بریتانیا برای ایرانیان را دنبال کنید فیسبوک

گوگل پلاس بریتانیا برای ایرانیان را دنبال کنید گوگل پلاس

Published 18 ژوئن 2013